תכנית לאנשי מקצוע – מרכז קשורות לחיים בראשות ד"ר עינת קרן