מדיניות החזרת מוצרים – מרכז קשורות לחיים בראשות ד"ר עינת קרן